Köpvillkor & Kundservice

Vi gör allt vi kan för att svara snabbt och korrekt till dig. Behöver du hjälp så tveka inte att kontakta oss på telefon 0121-42066 för Atv & Fritid, Candock & RmStator och 0114001600 för Jetskiparts.se eller via kontakta oss i menyn. Använd gärna kontaktformuläret då vi har mycket och göra under högsäsong och svarar oftast snabbare på e-mail än telefon.

Vårt bolagsnamn och adress:

Organisationsnummer 559348-2531

Atv & Fritid i Nyköping AB

Brandholmsvägen 66

611 64 Nyköping

Allmänna villkor

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna beställa. Alla priser är inkl. moms. Frakt tillkommer. Alla beställningar som görs över Internet är bindande. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning samt fel i pris och texter.

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I Kassan kan man se det totala priset inklusive moms, eventuella avgifter samt avdragna rabatter.

Att beställa och betala via ATV-Fritid är säkert och enkelt. Vi tillhandahåller följande betalalternativ i Sverige:

 1. Direktbetalning via din Internetbank: Handelsbanken, Nordea, SEB eller Swedbank
 2. Qliro faktura med 14 dagar som betalningsvillkor
 3. Qliro Konto och Qliro Delbetalning
 4. Kortbetalning med VISA eller MasterCard

Varje genomförd och godkänd beställning genererar per automatik en orderbekräftelse. Den vanligaste anledningen till att en orderbekräftelse uteblir är att man i samband med beställningen har råkat uppge en felaktig mailadress eller att orderbekräftelsen per automatik sorterats in under Skräppost. 

Qliro gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Du har möjlighet att välja det
betalningsalternativ som passar dig. Börja med att välja om du vill betala före eller efter leverans. Genom att ange eller efterfråga information i kassan godkänner du våra användarvillkor och behandling av dina personuppgifter.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FAST DELBETALNING, FLEXIBEL DELBETALNING & KÖP NU, BETALA SEN

 1. DEFINITIONER

  I dessa allmänna villkor används följande definitioner:

  Avtalet: Kreditavtalet om Fast delbetalning, Flexibel delbetalning eller Köp nu, betala sen som ingås mellan Kontohavaren och Qliro samt dessa allmänna villkor

  Fast delbetalning: Fast delbetalning (med ränta) och Fast delbetalning (med uppläggningsavgift)

  Förfallodag: Den dag som anges som betalningsdag på Månadsfakturan

  Kontohavaren: Den person som valt att betala med och beviljats kredit hos Qliro genom köp med ”Fast delbetalning”, ”Flexibel delbetalning” eller ”Köp nu, betala sen”

  Månadsfaktura: Betalningsavi med information om krediten och betalning som skickas till Kontohavaren varje månad

  Qliro: Kreditgivaren Qliro AB, org.nr. 556962-2441

 2. KREDITPRÖVNING

  1. Ansökan om Fast delbetalning eller Flexibel delbetalning hos Qliro föregås av kreditprövning. Qliro förbehåller sig rätt att neka kredit eller begränsa det begärda beloppet. Vid nekad kredit har konsumenten rätt att erhålla information om grunderna till avslaget.

  2. Qliro förbehåller sig rätt att göra en ny kreditprövning vid varje nytt kreditköp.

 3. VILLKOR FÖR AVTALET OCH ANVÄNDNING AV KREDITEN

  1. För att ingå Avtalet med Qliro måste Kontohavaren vara minst 18 år, ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress som inte är en postbox, fack eller dylikt där Kontohavaren erhåller brev genom poste restante.

  2. Kontohavaren ingår Avtalet genom att välja ”Fast delbetalning”, ”Flexibel delbetalning” eller ”Köp nu, betala sen” som betalningsalternativ och acceptera villkoren vid köp av en vara hos e-handlare som är ansluten till Qliro. Avtalet kan också ingås genom att Kontohavare som har valt att betala sitt köp på faktura ansöker om att ingå Avtal om Fast delbetalning eller Flexibel delbetalning genom att välja ett lägre belopp än fakturabeloppet/att betala, enligt de villkor som framgår av fakturan från Qliro.

  3. Avtalet utgör en kredit som ger Kontohavaren rätt att utnyttja ett kreditutrymme. Kreditutrymmet kan användas av Kontohavaren för att delbetala köp hos handlare som är anslutna till Qliro samt för delbetalning av köp som ursprungligen har gjorts via 14 dagarsfaktura i en Qliroansluten butik. När Kontohavaren del- eller återbetalar krediten, minskar kreditutrymmet motsvarande inbetalt belopp.

  4. Avtalet är personligt och Qliro äger rätt att omedelbart spärra krediten för fortsatt nyttjande vid otillåten överlåtelse, missbruk eller annat väsentligt avtalsbrott. Kontohavaren är skyldig att kontakta Qliro vid misstanke om missbruk av krediten. Vidare förbehåller sig Qliro rätt att neka Kontohavaren att nyttja ej använt kreditutrymme för det fall att Kontohavaren inte återbetalar sin skuld i enlighet med villkoren i detta Avtal. Detta påverkar dock inte reglerna för uppsägning i punkt 16.

 4. VILLKOR FÖR FAST DELBETALNING (MED RÄNTA)

  1. Om Kontohavaren väljer Fast delbetalning (med ränta) för köpet gäller villkoren enligt den delbetalningsplan som valts. För närvarande erbjuder Qliro följande delbetalningsplaner:

   Betalningsvillkor (månader)

   3

   6

   12

   24

   36

   Exempel på köpbelopp (kr)

   10 000

   10 000

   10 000

   10 000

   10 000

   Antal avbetalningar

   3

   6

   12

   24

   36

   Uppläggningsavgif t (kr)

   0

   0

   0

   0

   0

   Administrationsavgift (kr)

   29

   29

   29

   29

   29

   Kreditränta (%)

   18,90

   18,90

   18,90

   18,90

   18,90

   Effektiv ränta (%)

   27,32

   27,93

   28,06

   27,83

   27,50

   Delbetalningsbelop p (kr)

   3 468

   1 789

   950

   533

   395

   Sammanlagt

   belopp att betala (kr)

   10 404

   10 732

   11 401

   12 782

   14 222

   Avvikelser från avgifterna ovan kan förekomma hos vissa e-handlare.

   Sådan avvikelse framgår när Kontohavaren accepterar villkoren vid köp hos e-handlare. Räntan är rörlig och kan justeras enligt punkt 10.

  2. Villkoren för Fast delbetalning (med ränta) gäller endast så länge som den plan som avtalats vid köpets ingående och framgår av Månadsfakturan följs. Om den avtalade planen inte följs genom att Kontohavaren väljer att inte betala enligt plan alternativt betalar ett mindre belopp, övergår Fast delbetalning (med ränta) till Flexibel delbetalning och villkoren enligt punkt 6 tillämpas.

 5. VILLKOR FÖR FAST DELBETALNING (MED UPPLÄGGNINGSAVGIFT)

  1. Om Kontohavaren väljer Fast delbetalning (med uppläggningsavgift) för köpet gäller villkoren enligt den delbetalningsplan som valts. För närvarande erbjuder Qliro följande delbetalningsplaner:

   Betalningsvillkor (månader)

   3

   6

   12

   24

   36

   Exempel på

   köpbelopp (kr)

   10 000

   10 000

   10 000

   10 000

   10 000

   Antal avbetalningar

   3

   6

   12

   24

   36

   Uppläggningsavgif t (kr)

   95

   195

   295

   295

   395

   Administrationsavgift (kr)

   29

   29

   29

   29

   29

   Kreditränta (%)

   0

   0

   0

   9,95

   9,95

   Effektiv ränta (%)

   16,88

   16,24

   13,69

   22,96

   20,94

   Delbetalningsbelop p (kr)

   3 394

   1 728

   888

   507

   364

   Sammanlagt

   belopp att betala (kr)

   10 182

   10 369

   10 643

   12 160

   13 109

   Avvikelser från avgifterna ovan kan förekomma hos vissa e-handlare.

   Sådan avvikelse framgår när Kontohavaren accepterar villkoren vid köp hos e-handlare. Räntan är rörlig och kan justeras enligt punkt 10.

  2. Villkoren för Fast delbetalning (med uppläggningsavgift) gäller endast så länge som den plan som avtalats vid köpets ingående och framgår av Månadsfakturan följs. Om den avtalade planen inte följs genom att Kontohavaren väljer att inte betala enligt plan alternativt betalar ett mindre belopp, övergår Fast delbetalning (med uppläggningsavgift) till Flexibel delbetalning och villkoren enligt punkt 6 tillämpas.

   Qliro AB (publ)

   Org.nr: 556962-2441 Styrelsens säte: Stockholm kundservice@qliro.com Version: v.20230918SE

 6. VILLKOR FÖR FLEXIBEL DELBETALNING

  Om Kontohavaren vid köpet väljer att betala med Flexibel delbetalning, och/eller ingenting annat anges i kreditansökan, eller för det fall att Kontohavaren väljer Fast delbetalning eller Köp nu, betala sen men sedan inte följer den angivna betalningsplanen så gäller följande villkor:

  Betalningsvillkor

  1/24 av de utnyttjade kreditutrymmet per månad (dock minst 50 kr)

  Uppläggningsavgift

  0 kr

  Administrationsavgift

  29 kr/månad

  Kreditränta (rörlig)

  F.n. 21,85 %

  För ett köp om 10 000 kr som återbetalas 12 gånger över ett år med ränta på 21.85 % samt 29 kr i administrationsavgift, blir den totala kostnaden 11 571 kr och månadsbeloppet 964 kr. Den effektiva räntan

  motsvarar 31,76 %. Räntan är rörlig och kan justeras enligt punkt 8.

 7. VILLKOR FÖR KÖP NU, BETALA SEN

  1. För betalningsalternativet ”Köp nu, betala sen” finns två olika uppläggningsavgifter, beroende på vilken handlare kontohavaren handlar hos. Om kontohavaren väljer ”Köp nu, betala sen”, gäller följande villkor (avvikelser hos enskilda handlare kan förekomma):

  2. För ”Köp nu, betala sen” med uppläggningsavgift 19 kr:

   Betalningsvillkor

   Betalas vid det tillfälle som anges vid köpet

   Uppläggningsavgift

   19 kr

   Administrationsavgift

   0 kr

   Kreditränta

   0,00 %

   Ett köp om 10 000 kr till 0% nominell ränta med en återbetalningstid på 3

   månader och 19 kr i uppläggningsavgift ger en effektiv ränta på 0,77 %. Totalt belopp att betala blir 10 019 kr.

  3. För ”Köp nu, betala sen” med uppläggningsavgift 39 kr:

   Betalningsvillkor

   Betalas vid det tillfälle som anges vid köpet

   Uppläggningsavgift

   39 kr

   Administrationsavgift

   0 kr

   Kreditränta

   0,00 %

   Ett köp om 10 000 kr till 0% nominell ränta med en återbetalningstid på 3 månader och 39 kr i uppläggningsavgift ger en effektiv ränta på 1,97 %.

   Totalt belopp att betala blir 10 039 kr.

  4. Villkoren för Köp nu, betala sen gäller endast så länge som den plan som framgår av villkoren och Månadsfakturan följs. Om den avtalade planen inte följs genom att Kontohavaren väljer att inte betala enligt plan alternativt betalar ett mindre belopp, övergår Köp nu, betala sen till Flexibel delbetalning och villkoren enligt punkt 6 tillämpas.

 8. RÄNTA

  Gällande ränta anges ovan i respektive villkor beroende på vilken typ av Qliroprodukt Kontohavaren har valt.

 9. INFORMATION

  1. Kontohavaren har rätt att erhålla information enligt Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI) innan kreditavtal ingås. Informationen bifogas och/eller finns tillgänglig på Qliros hemsida här.

  2. Kontohavaren kan kontakta Qliros kundservice och utan kostnad få en sammanställning över aktuell kredit med information om kapital, ränta och avgifter.

  3. Kontohavaren uppmärksammas på att krediter kan innebära en påfrestning på den privata ekonomin.

 10. UNDERRÄTTELSE OM ÄNDRING AV RÄNTA OCH ANDRA AVGIFTER/KOSTNADER

  1. Qliro har rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den mån som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som Qliro inte kunde förutse när avtalet ingicks.

  2. Kontohavaren är skyldig att, utöver ränta, betala särskilda ersättningar (avgifter) för att täcka kostnader som Qliro har för krediten. Dessa är för närvarande uppläggningsavgift och administrationsavgift och kan när som helst under kredittiden

   ändras i den utsträckning som det kan motiveras av Qliros ändrade utgifter och kostnader hänförliga till krediten.

  3. Qliro är skyldig att tillämpa dessa villkor avseende såväl höjningar som sänkningar av räntor och avgifter.

 11. BETALNING

  1. Qliro skickar varje månad en Månadsfaktura till Kontohavaren. Månadsfakturan innehåller information om alla köp med Fast delbetalning, Flexibel delbetalning och Köp nu, betala sen som gjorts under månaden. Vidare innehåller den eventuell föregående Månadsfakturas utgående datum och saldo, den avsedda periodens köp/inbetalningar och datum för dessa, det nya saldot, den kreditränta och de avgifter som tillämpats samt det belopp som Kontohavaren är skyldig att betala.

  2. Betalning ska erläggas till Qliro på det sätt som Månadsfakturan anger eller på det sätt som särskilt avtalats och vara Qliro tillhanda senast på Förfallodagen. Vid betalning har Qliro rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna räntor, avgifter och kostnader innan avräkning sker på kapitalskulden.

 12. BETALNING I FÖRTID

  1. Kontohavaren kan när som helst säga upp sin resterande kredit till förtida betalning. Kontohavaren är då skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten som Qliro har fram till tiden för betalningen.

  2. Meddelande om uppsägning av Avtalet sker skriftligen till kundservice@qliro.com eller Qliro AB, Kundservice, Box 195 25, 104 32 Stockholm.

 13. DRÖJSMÅLRÄNTA OCH FÖRSENINGSAVGIFTER

  1. Om Kontohavaren är sen med betalning av kapital, ränta eller avgifter enligt dessa allmänna villkor, oaktat om Avtalet har sagts upp (enligt punkt 16) eller inte, debiteras påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning är Qliro tillhanda. Dröjsmålsränta beräknas enligt vid var tid gällande referensränta med ett tillägg om 24,00 procentenheter. På belopp som inte är förfallet fortsätter den vanliga räntan att löpa.

  2. Utöver dröjsmålsränta utgår en förseningsavgift, för Qliros kostnader att bevaka fordran, om f.n. 50 kr för totalt kreditbelopp upp till 200 kr och 135 kr om totalt kreditbelopp är över 200 kr. Kontohavaren är även skyldig att betala avgifter för inkasso vid utebliven betalning.

 14. ÅNGERRÄTT

  Kontohavaren har rätt att inom 14 dagar ångra Avtalet enligt Konsumentkreditlagen genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till Qliro. Ångerrätten utnyttjas genom att Kontohavaren kontaktar Qliro enligt kontaktuppgifterna angivna under punkten 20.2 i dessa villkor inom 14 dagar från att Avtalet ingicks, räknat tidigast den dag då dokumentation om Avtalet kom Kontohavaren tillhanda. Om Kontohavaren utnyttjar ångerrätten, men vill att köpet ska bestå, ska Kontohavaren betala snarast och senast 30 dagar från det att Kontohavaren lämnade meddelande enligt ovan. Qliro har rätt att erhålla upplupen ränta på beloppet.

 15. REKLAMATION

  Reklamationer eller andra ersättningsanspråk som grundar sig på den vara eller tjänst som är betalad med kredit hos Qliro bör i första hand riktas mot den butik som tillhandahållit eller förmedlat varorna eller tjänsterna. Butiken i fråga har ansvar gentemot kund enligt gällande lagstiftning, Qliro ansvarar dock enligt 29 § Konsumentkreditlagen.

 16. UPPSÄGNING TILL FÖRTIDA BETALNING

  1. Qliro förbehåller sig rätt att säga upp Avtalet till förtida betalning. Qliro har rätt att begära sådan omedelbar betalning av hela den innestående skulden om en eller flera av följande omständigheter föreligger:

   1. Kontohavaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran,

   2. Kontohavaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,

   3. Kontohavaren på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalningen,

   4. Säkerhet som avtalats för krediten avsevärt försämrats, eller

   5. Det står klart att Kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller annat beteende undandrar sig att betala sin skuld.

    Vid uppsägning enligt a-c gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då uppsägningen kommer Kontohavaren tillhanda.

  2. Har Qliro krävt betalning i förtid enligt ovan är Kontohavaren ändå inte skyldig att betala hela kreditbeloppet i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta.

  3. Qliro förbehåller sig rätt att säga upp Flexibel delbetalning enligt

   37 § Konsumentkreditlagen. Vid sådan uppsägning ska en uppsägningstid om två månader gälla.

 17. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

  Qliro behandlar personuppgifter om Kontohavaren som använder Fast delbetalning, Flexibel delbetalning, eller Köp nu, betala sen. Du kan läsa om Qliros behandling av personuppgifter i Qliros Integritetspolicy.

 18. BEGRÄNSNING AV QLIROS ANSVAR

  1. Qliro bär ej ansvar för sådan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller annan händelse/omständighet utanför Qliros kontroll. Qliro ansvarar inte i något fall för indirekta skador som drabbat Kontohavaren på grund av kreditgivningen. Qliro ansvarar dock för direkta skador som uppkommit genom vårdslöshet.

  2. Om avtalsvillkoren skulle komma att strida mot av regeringen meddelade föreskrifter om de betalningsvillkor som säljare och kreditgivare ska tillämpa vid köp på kredit av varor ska föreskrifterna istället äga tillämpning.

 19. ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

  Vid ändringar av dessa allmänna villkor ska Qliro meddela Kontohavaren dessa minst två månader innan ändringarna börjar gälla. Sådana ändringar får göras utan inhämtande av Kontohavarens godkännande. Om Kontohavaren väljer att inte acceptera ändringarna har denne rätt att säga upp avtalet till förtida betalning med omedelbar verkan. Vid sådan uppsägning är Kontohavaren inte skyldig att erlägga några ytterligare avgifter på grund av uppsägningen.

 20. MEDDELANDEN

  1. Qliro äger rätt att tillhandahålla information avseende avtalet till Kontohavaren genom sms, e-post eller adress som angivits av Kontohavaren. Kontohavaren är skyldig att utan dröjsmål informera Qliro vid ändring av namn, adress, e-post eller telefonnummer. Vid namnbyte ska personbevis bifogas.

  2. Qliro kontaktas via telefon på 0200-430 030, e-post kundservice@qliro.com, kontaktformulär via hemsida www.qliro.com eller brev till Qliro AB, Kundservice, Box 195 25, 104 32 Stockholm.

 21. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

  Qliro äger rätt att överlåta, belåna eller pantsätta Avtalet samt fordran mot Kontohavaren till annan. Kontohavaren äger inte, utan Qliros skriftliga medgivande, rätt att överföra sina skyldigheter eller rättigheter enligt avtalet på annan.

 22. KLAGOMÅL/TVIST

  1. Klagomål kan lämnas muntligen eller skriftligen till Qliro enligt punkten 20.2. Är du missnöjd med Qliros hantering av din fråga kan du även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan nå ARN via deras hemsida www.arn.se eller på adress Box 174, 113 43 Stockholm. Du har också möjlighet att anmäla ditt ärende på EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr. Mer information om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden finns på: http://www.konsumentverket.se/.

  2. Vägledning avseende finansiella frågor kan även erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

  3. Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten.

KORTBETALNING

Kortbetalningar sker i system som uppfyller krav enligt säkerhetsstandarden PCI-DSS. För information om din betalning kontakta Qliro via kontaktuppgifterna på https://www.qliro.com/ Du kan välja att betala hela ordervärdet med betal- eller kreditkort. Vi accepterar för närvarande VISA, Mastercard. Det tillkommer inte någon kortavgift. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner Qliro för att garantera snabb och säker betalning. För ökad säkerhet använder vi 3D-Secure som är en global säkerhetsstandard framtagen av VISA och Mastercard för betalningar över Internet.

Så här går det till:

 1. Välj Kreditkort som betalningsmetod i kassan. Du länkas nu till Qliros säkra betalningsserver.
 2. Välj typ av kreditkort, ange kortnummer, giltighetsdatum, kortets säkerhetskod (CVV) samt namn på
  kortinnehavaren.
  Vänligen observera att vid användande av e-kort bör du ange minst två månaders giltighetstid.
 3. En kontroll genomförs så kortuppgifterna stämmer samt att det finns täckning för köpet.
 4. Köpsumman reserveras först på ditt konto.
 5. Det reserverade beloppet förs över till ”Butik” när varorna skickas från lagret.

DIREKTBANKSBETALNING MED TRUSTLY

Handla och betala direkt från ditt bankkonto. Banker som Trustly stödjer: SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Länsförsäkringar, Danske Bank, Skandia, ICA Banken och Forex Bank.

Så här går det till:

 1. Välj Trustly som betalalternativ i kassan
 2. Ange vilken bank du använder dig utav och identifiera dig sedan med BankID eller säkerhetskod över en säker och krypterad anslutning
 3. Välj sedan vilket konto du vill betala från (t.ex. sparkonto eller lönekonto) och bekräfta köpet
 4. Köpesumman dras direkt från det angivna kontot och en orderbekräftelse skickas ut

Vilka frakt alternativ finns?

Vi skickar på följande sätt:

Privatkunder(Norden)

DHL Servicepoint 99:-, paketet kommer skickas till närmaste servicepoint.
Större paket som ej går att skicka (150x50x50) Gör vi först en fraktoffert till dig. Kontakta oss

Företagskunder:

DHL Paket 99:-, skickas till företagets adress med företagspaket.

DHL Express:

För utlandsordrar (utanför Norden) så skickar vi med DHL Express eller annan kurir, priset är olika beroende på destination och offereras för varje order. Önskas annan leverans adress än den som kommer upp vid orderläggande, så kontakta oss. Går endast vid kortbetalning. Om paketet är skrymmande kan vi behöver tilläggsdebitera för detta. Dvs. Extra stora saker som tex. Skrov, lister, sadlar osv.

Frakt av skrymmande varor:

Som t.ex. bryggor, släpvagnar och andra skrymmande varor som är långa eller tunga (över 25kg) så efterdebiteras frakten när vi vet kostnaden.

Frakt av maskiner:

OBS! Frakt (inkl. fri frakt) inkluderar inte maskinbeställningar. Vi försöker i största möjliga mån leverera maskiner kostnadsfritt, men detta är något vi behöver se för varje affär. Kontakta oss så gör vi vårt bästa.

Garanti & Reklamation

I stort sett hela vårt sortiment klassas som trimdelar, det innebär att vi garanterar att produkten är felfri vid leverans. Vi kan därför inte garantera att produkten håller en viss tid pga. vi ej kan veta att den är korrekt monterad eller använd på rätt sätt.
Däremot vill vi alltid ha nöjda kunder och jobbar därför fall till fall när det gäller produkter som gått sönder inom ett år. Kontakta därför oss direkt om du känner att produkten gått sönder ovanligt snabbt eller inte motsvarat dina förväntningar. Reklamationsrätt i 3 år.
Vi avskriver oss alla ersättningsanspråk där en del vi sålt gått sönder och orsakat övrig skada, vi ersätter endast den del som vi sålt och som gått sönder.
Utbytesmotorer har alltid 1 års garanti mot alla fel, även om du själv orsakat ev. haveri. Dock tillkommer fraktkostnader till fabriken igen.
Vid reklamation kontaktar du oss först för att få ett returnummer och fraktsedel. En kopia på fakturan, samt en förklaring till reklamationen ska alltid medfölja paketet. Paketet ska vara märkt med vårt returnummer. Reklamationen är inte godkänd förrän vi har kontrollerat varan. Vid godkänd reklamation återbetalas summan så snart som möjligt på samma sätt som den var betald. Vara som kommer i retur utan att kunden har kontaktat oss för returnummer behandlas ej. Vid eventuell tvist rörande köp av privatperson följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Öppet köp

Du har enligt lag rätt att ångra ditt köp inom en period på 14 dagar efter fakturadatumet. Öppet köp kräver en obruten förpackning och ingen åverkan får finnas på produkten. Detta omfattar ej beställningsvaror, programvaror eller special tillverkade artiklar. Det är extra viktigt att du dubbelkollar att det är rätt del du behöver, speciellt vid order på originaldelar via sprängskiss.
Läs mer på http://www.konsumentverket.se/

Om produkten inte finns i lager

Om produkten inte finns i lager, så är det en beställningsvara. Köp då produkten och vi beställer den från vår leverantör och levererar så snart vi fått in din produkt i lager. Ordrar till våra leverantörer läggs vanligtvis mellan torsdag och fredag och inkommer då i vårt lager på måndagen veckan efter. Vi levererar alltid hela ordern samtidigt, vill du ha något först behöver du meddela oss detta.

Transportskador

Synliga skador på godset ska anmälas direkt till distributören vid mottagandet. Därefter kontaktar du oss.

GDPR - Datainsamling

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress (vid köp via våra hemsidor), registreringsnummer (vid köp av fyrhjuling eller släpvagn) och i vissa fall personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera dina affärer med oss, såsom fakturor och beställningar och även i framtiden kunna få fram fakturor och historik över dina beställningar.

Vi har fått dina uppgifter från dig när du besökt oss i vår butik, när du ringt till oss eller placerat en order via våra e-handels plattformar. Vi kan om du inte vill ge oss dina uppgifter i vissa fall göra ett anonymt kvitto men vid köp av en ny maskin från oss behöver vi enligt lag dina personuppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i samtycke med dig, du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan. Men vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Daniel Norell, Virkesgatan 5, 61431 Söderköping. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0121-42066 / 011-4001600 alt. info@atv-fritid.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@atv-fritid.se eller 0121-42066. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.